Lydarbeid i visningsrom

Kurs med Jørgen Larsson
28.01.20 – 30.01.20

PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst arrangerer en heldags workshop for kunstnere, gallerister, kuratorer og andre som arbeider med visningsrom, museer og gallerier. Det er svært vanlig å presentere arbeider med lyd i visningsrom. Samtidig er visningsrom for billedkunst ofte mindre egnet til å presentere lyd. Formidlingen kan bli bedre om vi finner ut hvordan vi kan få mest mulig ut av de rommene vi har tilgjengelig. Dette kurset vil gi deg noen verktøy for å gjøre lyden i dine visningsrom bedre.

Les mer om kurset og påmelding nedenfor.

Om kurset

Gjennom praktiske øvelser og demonstrasjoner vil vi gå gjennom hovedprinsipper om lyd, lytting og akustikk. I tillegg vil vi gå nærmere inn på konkrete utfordringer og diskutere løsninger for rommene vi er i. Sammen finner vi ut hvordan vi best kan bruke rommene til å presentere forskjellige typer lyd.

Temaene vil inkludere:
• Lytting i visningsrom
• Høyttalerplassering og lydsoner
• Akustiske prinsipper
• Kuratoriske valg og monteringspraksis
• Estetiske valg rundt teknisk utstyr
• Konkrete utfordringer og mulige løsninger for rommene
• Bruken av monolyd
• Løsninger for stereolyd for video og firekanals lydoppsett
• Stedsspesifikk gallerimiks

Som deltager vil du bli utfordret på spørsmål som:
Hvordan presenterer vi lyd i visningsrom?
Hvordan kan vi få best mulig lyd i våre egne rom?
Hvordan får vi publikum til å lytte?
Hvordan kan vi sette opp stereolyd for video og firekanals lyd i våre rom?
Hvordan lager man en stedsspesifikk gallerimiks?

I løpet av kurset vil vi gå gjennom noen hovedprinsipper og demonstrere effektiv bruk av rom og høyttalere i krevende akustiske situasjoner. Vi vil finne løsninger for å lage en god lyttesituasjon for stereo lyd til video og firekanals lyd. Vi vil gå gjennom trinnene for å lage en stedsspesifikk gallerimiks.

Påmelding

Ettersom kurset er praktisk og lyd tar plass, er det et begrenset antall plasser på maks 8 personer.

Kurset koster 300,- inkludert bok og lunsj.
I 2019 ble kurset raskt fulltegnet.

Påmelding til Hilde Tørdal: hilde.tordal@pnek.org

Meld deg på en av disse dagene:
Tirsdag 28. januar 10.00-17.00
Onsdag 29 januar 10.00-17.00
Torsdag 30. januar 10.00-17.00

Om Jørgen Larsson og PNEK

Jørgen Larsson (1972) er utdannet pianist og lydkunster. Hans verk har blitt vist i gallerier i Norge og internasjonalt. Han komponerer musikk for dans og filmer og improviserer jevnlig for stille filmer. Larsson var leder av BEK- Bergen senter for elektronisk kunst i 2000 og Lydgalleriet mellom 2007-2012 der han organiserte over 40 utstillinger.

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, PNEK er et nettverk av norske organisasjoner som arbeider med produksjon og formidling av elektronisk og interdisiplinær kunst.