Panelsamtale: Distributed Futures

Alternative Circuits for Alternative Films?
20.04.21

Tida vi står i gir en enestående sjanse til å tenke nytt om måten vi ser og oppsøker film på. Både film- og kunstfeltet er i radikal endring på grunn av digitalisering, strømming og pandemi, men hva slags alternative systemer trengs for den alternative filmen? Trenger vi et bedre språk for estetiske opplevelser og for hva en film kan gjøre med oss utover å underholde? Kan allianser på tvers av kunstneriske felt skape bedre strukturer for kunstfilm og uavhengig film?

I forbindelse med prosjektet Mapping Distribution: New Norwegian Initiatives har vi gleden av å invitere til denne direktesendte panelsamtalen om alternativ filmdistribusjon. Deltakerne i panelet er Lene Berg, Mariken Halle, Silja Espolin Johnson, Nicolas Siepen og Anne Lajla Utsi. Diskusjonen vil bli ledet av Mike Sperlinger.

Åpent for alle. Bli med på Zoom!

Lene Berg

Lene Berg er kunstner og filmskaper. Hun jobber med film, foto, collage og tekstbaserte verk. Berg utforsker ofte ikoniske, kunsthistoriske konsepter og skaper forbindelser mellom visuell og politisk historie. Sentralt i hennes arbeid er forholdet mellom kunst og propaganda, og representasjoner av sannhet og fiksjon. Berg er utdannet filmregissør ved Dramatiska Institutet i Stockholm. Hun har produsert en rekke filmer, samt installasjoner for gallerier, museer og offentlige rom. Blant hennes senere filmer er den prisvinnende Kopfkino (2013), Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948-1989 (2014) og False Belief (2019). Berg er en av initiativtakerne til Filmbyrået Jack, et nytt distribusjonsselskap for kunstfilm og uavhengig film.

Mariken Halle

Mariken Halle er en norsk filmskaper og produsent. Hun er utdannet ved Nordland Kunst og Filmfagskole og Akademin Valand i Göteborg. Fra 2011-2015 drev hun plattformen Vapen och Dramatik sammen med kunstner og designer Ronja Svenning Berge og filmskaper Clara Bodén. Halle er nå en del av det kunstnerdrevne produksjonsselskapet Alternativet sammen med filmskaperne Guro Bruusgaard, Magnus Mork og Katja Eyde Jacobsen. Hun er også en av grunnleggerne av Filmbyrået Jack. Halles siste spillefilm Vi er her nå (2020) ble vist på Kunstnernes Hus Kino i mars 2020.

Silja Espolin Johnson

Silja Espolin Johnson er programsjef for Kunstnernes Hus Kino i Oslo siden etableringen i 2016. Hun har bakgrunn som filmprodusent og har jobbet både med filmskapere med billedkunst- og tradisjonell filmutdannelse. Hun studerte ved Den Europeiske Filmhøjskole (Ebeltoft, DK), Den Norske Filmskolen (Lillehammer) og har en master i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo.

Nicolas Siepen

Nicolas Siepen er en Berlin-basert kunstner, filmskaper og teoretiker. Han skriver om poststrukturalisme, marxisme og aktuelle spørsmål om nye former for kapitalisme og venstrepolitikk. Han er medstifter av bokhandelen og forlaget b_books som utgir bøker om kunst, performance, urbanisme, skeiv teori, filmstudier, aktivisme og politikk. Som kunstner har han deltatt i forskjellige internasjonale utstillinger og filmfestivaler, blant annet Berlinale og Kurzfilmtage Oberhausen. Mellom 2009 og 2016 var han professor i billedkunst ved Kunstakademiet i Tromsø.

Anne Lajla Utsi

Anne Lajla Utsi bor og jobber i Kautokeino. Siden 2009 har hun vært administrerende direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), som hun var med å etablere. Utsi har veiledet en ny generasjon av samiske filmskapere og initiert flere internasjonale samarbeid mellom urfolks filmskapere som Indigenous Film Circle, Arctic Film Circle, Arctic Chills, samt etablert Arctic Indigenous Film Fund. Hun har bakgrunn som dokumentarfilmskaper.

Mike Sperlinger

Mike Sperlinger er forfatter og kurator, og for tiden professor i skriving og teori ved Kunsthøgskolen i Oslo. Tidligere var han assisterende direktør for LUX, en London-basert organisasjon for kunstnere som arbeider med bevegelige bilder. Han er en av grunnleggerne av PRISMS, en ny organisasjon for bevegelige bilder i Norge, og jobber for tiden med et nytt filmprosjekt med kunstneren Ed Atkins.

Mike Sperlinger vil lede panelsamtalen.

Om Mapping Distribution: New Norwegian Initiatives

I løpet av de siste årene har en rekke samtaler på tvers av kunst- og filmfeltene i Norge funnet sted om behovet for bedre alternative strukturer for produksjon og distribusjon av film. Vi har sett etableringen av nye kunstnerdrevne produksjonsselskaper, en mer kunstnerorientert filmutdanning og nye kinoer og festivaler dedikert til kunstfilm og uavhengig film.

Trenger vi alternative systemer for alternative filmer? Kan allianser om strukturer på tvers av kunstneriske disipliner skape bedre systemer for kunstfilm og uavhengig film? Er det filmskapernes ansvar å bedre strukturene? I en tid der visningsplattformer i økende grad skreddersyr innhold for den enkelte bruker, hvordan kan filmskapere, distributører og formidlere nå nye og ulike publikummere? Hvordan bygge et nisjepublikum uten å bidra til den økende polariseringen av offentligheten vi ser i dag?

Sammen med On & For Production & Distribution, et europeisk samarbeidsprosjekt som er utviklet for å fremme og styrke bevegelige bilder-feltet, har Kunstnernes Hus Kino invitert et utvalg aktører som har engasjert seg i spørsmål rundt alternative distribusjonsstrukturer til å bidra i en serie videorefleksjoner og en panelsamtale.

Prosjektet er rettet mot alle som arbeider med produksjon og distribusjon av kunst og film, men også alle andre interesserte publikummere.

Om On & For

On & For Production and Distribution er et europeisk samarbeidsprosjekt som er utviklet for å fremme og styrke bevegelige bilder-feltet ved å skape offentlige, diskursive arrangementer og ved å støtte utvikling og gjennomføring av prosjekter med bevegelige bilder.

On & For er initiert av den kunstnerstyrte produksjons- og distribusjonsorganisasjonen Auguste Orts (BE) i samarbeid med den AMI-orienterte filmfestivalen Kaunas International Film Festival (LT), det AMI-fokuserte kunstbyrået og distributør LUX/LUX Scotland, samt det kunstnerdrevne høyere utdanningsinstituttet Nordland Kunst- og filmfagskole (NO).

On & For er muliggjort med støtte fra Creative Europe-programmet fra EU.