Åpning av Små Monumenter


11.10.19

Velkommen til åpningen av Små Monumenter, et prosjekt av Lars Sandås som retter søkelys mot det åpne rusmiljøets tilstedeværelse i Oslos byrom og løfter fram tre monumenter på tre spesifikke steder som har vært sentrale i denne historien: Eika ved Akerselva, Plata ved Oslo S og Nisseberget i Slottsparken. Søknad om tillatelse til å sette opp monumentet til minne om miljøet i Slottsparken ble avslått av Det Norske Kongehus. Monumentet som var tenkt for Nisseberget vises derfor utenfor Kunstnernes Hus, og skildrer politiets aksjon mot rusmiljøet på Nisseberget natt til 1. Mai 1978.

Små Monumenter omhandler det felles eide, det åpne rom. Det stiller spørsmål ved hvem som blir hedret og minnet, og hvem som blir glemt.

Program

Om prosjektet ved Bo Krister Wallström (KORO - Kunst i offentlige rom)

Appeller ved Arild Knutsen (Foreningen for Human Narkotikapolitikk), Mohamed Abdi (skribent og fast spaltist i Dagsavisen) og Ruben Steinum (Norske Billedkunstnere)

Om verket

Små Monumenter av Lars Sandås kan ses på som et bidrag inn i de mindre eksponerte historiene om Oslo. Arbeidet handler om at omfordele synlighet: Gjennom å belyse de livene som er levd og tapt til rus i Oslos gater, er kunstnerens intensjon å bidra til en mer sannferdig fortelling om byen og dens befolkning.

På Nisseberget i Slottsparken ble det omsatt og brukt ulovlige rusmidler fra midten av 1960-tallet til 1984, selv om miljøet i perioder måtte flytte seg på grunn av politiaksjoner. Den største av disse politiaksjonene skjedde natt til 1. mai 1978. Under aksjonen fikk rusmiljøet støtte fra det politiet kalte langt mer profesjonelle demonstranter, og det brøt ut regelrette opptøyer. Politiet gikk inn med tåregass og hester, og en politibil ble veltet. Demonstrasjonene fortsatte påfølgende dag. Skulpturen tenkt for Nisseberget tar utgangspunkt i opptøyene og er en miniatyr av Nisseberget fylt av menneskeskikkelser, politibiler og hester. Sandås sine detaljerte og møysommelige tresnitt ble overført til en bronseskulptur, som er montert på en blokk av diabas.

Skulpturen tenkt for Nisseberget er nå plassert foran Kunstnernes Hus. Den vil stå utenfor huset frem til februar 2020, da den flyttes til krysset Frederiks gate/Karl Johans gate. De to andre monumentene er plassert på sine respektive steder; ved Eika på Grünerløkka i form av en benk og på Plata ved Oslo S i form av en steinsokkel.

Små Monumenter er finansiert av KORO (URO). Åpningen av prosjektet er i samarbeid med Kunstnernes Hus.

Om kunstneren

Lars Sandås (f. 1984) er billedkunstner fra Oslo, utdannet ved KHiO i 2009. Han arbeider med grafikk, tegning, maleri, skulptur og publikasjoner. I mye av sitt arbeid behandler han samfunnsnære og politiske tema som utenforskap, fordeling, urettferdighet og vold. Små monumenter er en videreføring av Sandås' kunstbok-prosjekt Narkoatlas - Oslo, som ble utgitt på eget forlag i 2016. Boken er illustrert med tresnitt og forteller historien til Oslos åpne rusmiljø, fra det oppstod i Slottsparken i 1966 og frem til i dag.

Bilde: Kim Sølve.