Filmvisning og samtale med kunstner Marte Aas


13.10.19

Vi viser tre filmer av den norske kunstneren Marte Aas som på ulike vis undersøker ideer om fremtiden, hvordan teknologi påvirker vår selvforståelse og hva det vil si å være et menneske. Visningen etterfølges av en samtale mellom Aas og Susanne Østby Sæther (Kurator for fotografi og nye medier på Henie Onstad Kunstsenter). Velkommen!

Klikk her for å laste ned vårt aktuelle kinoprogram for september/oktober 2019.

Program

Vi viser de følgende tre filmene av Marte Aas:

Francine was a Machine (2019, 13 min)

Filmen tar myten om filosofen René Descartes og hans mekaniske datter som utgangspunkt for å undersøke hva som skjer med vår selvforståelse og verdensbilde når teknologi gjør det mulig eller nødvendig å bryte ned skillet mellom menneske og maskin.

I am the Weather (2018, 12 min)

Filmen undersøker forbindelsene mellom været og metaforer hentet fra den naturlige verden og vår digitale virkelighet. Med Munchs ikoniske maleri Skrik som utgangspunkt tar filmen oss med på en spekulativ reise gjennom fenomenet vi tar mest for gitt; været.

What I Miss About People, and What I Don't Miss About People (2017, 10 min)

Filmen skildrer en fremtidig verden uten mennesker - bare en ensom hund er igjen og beskriver hva den savner og ikke savner med mennesker. Hunden beveger seg rundt i et øde steinbrudd der den har bosatt seg av ukjente grunner.

Om kunstneren

Marte Aas (f. 1966) er en norsk fotograf og billedkunstner. Arbeidene hennes tar ofte opp underliggende strukturer som danner politiske og ideologiske fortellinger i skjæringspunktet mellom moderne bildekultur, teknologi og landskap.