Nordland kunst- og filmfagskole


14.02.19

Nordland kunst- og filmskole er stolte over å presentere et program av arbeider fra nåværende og tidligere studenter ved skolen i Kabelvåg, Lofoten. Visninger foregår på Kunstnernes Hus Kino i Oslo.

Nordland kunst- og filmskole er stolte over å presentere et program av arbeider fra nåværende og tidligere studenter ved skolen i Kabelvåg, Lofoten. Visninger foregår på Kunstnernes Hus Kino i Oslo.

Programmet består av 10 film- og videoverk som beveger seg i rommet mellom det man tradisjonelt ser som film og visuell kunst. Det er et rom som beskriver den retningen Nordland kunst- og filmskole har tatt de siste årene: Fra å være en av landets mest anerkjente fagskoler innen film og kunst, til å bli den første skolen som tilbyr et bachelorstudium innen bevegelige bilder i Norge. Dette er et felt i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig.

Utdannelsen krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre det bevegelige bildet. Den legger vekt på produksjon og refleksjon rundt levende bilder i samtiden, men også historisk og politisk.

Det to-delte programmet på Kunstnernes Hus utforsker i første del det politiske i det hverdagslige og velkjente, og hvordan dette gjennom ulike tilnærminger kan endre betydning. Den andre delen består av arbeider som setter søkelyset på kjønnsroller, identitet, kropp og det å være en del av et fellesskap til tross for en opplevelse av utenforskap.

Mellom programmene vil det være en samtale med de unge filmskaperne og filmkurator in residency ved Nordland kunst- og filmskole, Erik Martinson, utdannet ved Goldsmiths University of London. Samtalen vil forsøke å trekke frem tanker rundt ulike metoder i arbeidet med bevegelige bilder, og hva det vil si å eksperimentere og jobbe utenfor tradisjonelle rammer.