Premiere: A Beehive in My Heart

Av Kjersti Vetterstad
04.12.19

A Beehive in My Heart portretterer den katalanske birøkteren Josep Maria Garcia og biene hans. Biene er som art under press på grunn av ulike former for menneskelig aktivitet. Med enkle ord forteller Garcia om arbeidet som birøkter, og om kampen han kjemper for å holde biene i live når temperaturen på jorda stiger og bruken av plantevernmidler blant jordbrukere øker i omfang. I filmen sidestilles bildene av birøkteren og bienes arbeid med dyr og vekster som holder til i det omkringliggende landskapet de lever i og av.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Klikk her for å laste ned vårt aktuelle kinoprogram for november/desember 2019.

Program

Innlegg ved Søssa Jørgensen, Janike Kampevold Larsen og Wenche Dramstad før filmen.

Filmvisning (63 min)

Samtale med filmskaperen Kjersti Vetterstad etter filmen.

Ordstyrer for dagen er Geir Tore Holm.

Om filmen

A Beehive in My Heart er andre del av den planlagte dokumentarfilm-triologien Forgotten Land. Den første filmen i serien, The Agronaut, ble første gang vist i forbindelse med Vetterstads separatutstilling Quest in Paradise på UKS i Oslo 2014/2015. Filmen har vært utviklet i samarbeid med filmfotograf og assisterende produsent Christopher Horne Iversen (NO).

Kjersti Vetterstad (f. 1977) er billedkunstner med utdannelse fra Kunstakademiet i Bergen og Konstfack i Stockholm. Gjennom en mangfoldig praksis utforsker hun temaer som sted, tid, og forgjengelighet, spørsmål knyttet til identitet og fremmedgjøring og grensene som definerer forholdet mellom menneske og natur

Om arrangementet

Arrangementet er del av "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet" som er ein serie tverrfaglege arrangement på Kunstnernes hus, i regi av Geir Tore Holm, Søssa Jørgensen og Randi Nygård. Programmet har fått namnet sitt etter paragraf 2 i den norske Havressurslova og er del av det internasjonale prosjektet Ensayos.

Denne gangen har vi kommet til tema rundt ressurser og Søssa Jørgensen (kunstnar og gardbrukar, Øvre Ringstad), Janike Kampevold Larsen (førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO) og Wenche Dramstad (landskapsøkolog, professor ved NMBU og avdelingsleder ved NIBIO) vil holde korte innlegg om ressurser, landskap, økosystem, bier og pollinering før filmen.

Tittel
A Beehive in My Heart
Regissør
Kjersti Vetterstad
Fotograf
Christopher Horne Iversen
År
2019
Lengde
63 min
Tale
Norsk