Sad Disco Fantasia med Anne Haugsgjerd


09.02.18

Sad Disco Fantasia er en festival om film som kollektiv hendelse. Festivalen foregår over tre dager på tre steder: Kunsthall Oslo, Cinemateket og Kunstnernes Hus Kino.

Program

kl. 18:00

Første del: Voice over
Haugsgjerds filmer er morsomme, personlige og høyst selvrefleksive. Sentralt er bruken av en karakteristisk voice over som snarere enn å skape det tradisjonelle overblikket, minner om en fabulerende «høyttenkning» som visker ut skillet mellom dokumentar og fiksjon. Første delen av programmet er viet to av hennes tidligste filmer:

Livet på Frogner, 1986, 21 min
Flink pike…sitt pent!, 1991, 17 min

Etter visningen snakker Haugsjerd med regissør Itonje Søimer Guttormsen, og vi får klipp fra Guttormsens kortfilm «Retrett» (2017) der voice over også spiller en sentral rolle.

Kl 19:45

Andre del: Kunstnerportrettet
Som del av vår faste visningsserie med filmer som gir overraskende innfallsvinkler til ulike kunstnerskap, vier vi andre del av kvelden til "kunstnerportrettet". Haugsgjerds filmografi inneholder flere portretter av andre kunstnere. Vi viser hennes vittige og sensitive hyllest til sin far som malte, etterfulgt av norsk premiere på den britiske kunstneren Rosalind Nashashibis portrett av Vivian Suter og hennes mor Elisabeth Wild, to sveitsisk/østerrikske kunstnere bosatt i Guatemala. Filmen var en favoritt på Documenta i fjor:

Opp ned er alt abstrakt… sa pappa – Anne Haugsgjerd, 2016, 32 min
Vivian’s Garden – Rosalind Nashashibi, 2017, 29 min

Slutt ca 20:50

Sad Disco Fantasia er støttet av Kulturrådet.
Serien Kunstnerportrettet er støttet av Fritt Ord.