Kunstnernes Hus er et av Norges viktigste visningssteder og formidlere av samtidskunst. Bygget er et arkitektonisk signalbygg tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, og er et av de fremste eksemplene på møtepunktet mellom nyklassisisme og funksjonalisme i Norge.

Ved å være en bevisst samfunnsaktør har vi ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Med utstillinger, film, samtaler, konserter, foredrag og seminarer er vi en myldrende storstue for kunst og kultur. Siden det åpnet i 1930 har Kunstnernes Hus presentert store internasjonale utstillinger og norske satsninger. Kunstnernes Hus er eid av Stiftelsen Kunstnernes Hus, en uavhengig kunstnerstyrt stiftelse opprettet av norske kunstnere i 1930.

Kunstnernes Hus Kino ble opprettet i 2016 i samarbeid med Atelier Oslo arkitekter. I kinoen vises et bredt spekter av kunstfilm i vid forstand: nyere spillefilmer, sjangerutfordrende dokumentarer og filmer laget av både norske og internasjonale billedkunstnere. Salen er en betydelig del av Kunstnernes Hus' satsning på å skape en levende arena for kunstnerisk tverrfaglig aktivitet, samtaler og debatt.

Kunstnernes Hus Kino viser en kombinasjon av håndplukkede ferske spillefilmer samt utfordrende og aktuelle dokumentarer.

Bygget

I Kunstnernes Hus opererer flere generasjoner kunstnere: studenter i Akademirommet, kunstnere i startgropen av sin karriere i våre atelier, nye og etablerte filmskapere i kinoen samt profesjonelle kunstnere i alle generasjoner i 1. og 2. etasje. Under samme tak samler huset Høstutstillingen hvert år, en restaurant drevet av Lofthus Samvirkelag og bokhandelen Nordic Art Press.

Kunstnernes Hus voktes av to løver utført av Ørnulf Bast i 1931, som symboliserer henholdsvis frihet og kreativitet.

Bokhandel

Bokhandelen er bygget opp rundt en struktur hvor utvalgte forlag er i fokus, og tar over hele bokhandelområdet.

I tillegg til våre egne innkjøpte titler presenterer vi titler fra Nordic Art Press (NAP), et nettverk for distribusjon og formidling av nordiske kunstbøker, som selger bøker og publikasjoner fra sentrale forlag og utgivere fra det nordiske kunstfeltet.

Kunstnernes Hus bokhandel i 1. etasje.

Atelierprogram

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo får åtte nyutdannede kunstnere fra KHiO avd. Kunstakademiet årlig tildelt et ettårig atelierstipend der de kan jobbe med nye produksjoner i et faglig stimulerende og sosialt miljø med nærhet til Kunstnernes Hus' tilbud, og med et eget studentgalleri i første etasje: Akademirommet. Inngangen til atelierene for unge kunstnere fra Akademiet er bak huset.

I tillegg til å tilby arbeidsrom og visningsmuligheter for nyutdannete kunstnere, er atelierprogrammet en viktig komponent i Kunstnernes Hus sitt formål om å være et hus for både visning og produksjon av ny kunst. Atelierprogrammet er initiert og finansiert av Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS), som har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger.

Les mer om atelierkunstnerne her.

Installasjonsbilde av en utstilling på Akademirommet.

Akademirommet

Akademirommet er en arena for utstillinger og presentasjoner, og ligger i 1. etasje med inngang på baksiden av huset. Rommet har vært drevet av Kunstakademiet siden 2014. Der arrangeres det utstillinger, konserter, presentasjoner, lanseringer og verksteder. Fra 1930 til 90-tallet var dette lokalet ett av undervisningsrommene for Statens Kunstakademi. I dag gir rommet studentene mulighet til å presentere et bredt spekter av uttrykk, metoder og strategier, og til å utforske og utfordre utstillingspraksisens grenseland.

Akademirommets program i 2017 inkluderte hele 17 utstillinger og seminarer med over 70 deltagende kunststudenter fra Norge og internasjonalt.

Trappeoppgangen med et takmaleri av den norske maleren Per Krohg, utført i 1932.