Vilkår og betingelser

Generelle betingelser

 • Lokalet må behandles forsiktig. Eventuelt ødelagt utstyr, skader på møblement og lokalet eller annen type hærverk skal erstattes og belastes ansvarlig leietaker. Lokalet og utstyr inspiseres av Kunstnernes Hus’ representant i forkant av leietidspunktet.
 • Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt eller på annen måte sjenerer andre naboer eller leietakere. Dersom du er usikker på støynivåene, ta kontakt med Kunstnernes Hus.
 • Lokalet er røykfritt og askebeger ute skal benyttes.
 • Skjenkebevillingen på Kunstnernes Hus holdes av Lofthus Samvirkelag. Her følger vanlige skjenkeregler.
 • Mat tillates ikke i Kunstnernes Hus Kino
 • Leietaker er selv ansvarlige for å melde inn sine arrangementer til opphavsrettsorganisasjonene TONO, BONO, GRAMO osv. Tono-avgift i forbindelse med fremføring på Kunstnernes Hus vil bli viderefakturert leietaker.
 • Utplassering av promo-materiale / oppheng av plakater etc. i Kunstnernes Hus' fellesarealer, deriblant restaurant og uteområder, må avtales spesifikt.
 • Avbestillingsfrist er normalt 14 dager. Ved senere avbestilling faktureres leietaker hele leiebeløpet.

Markedsføring

 • Bruk av Kunstnernes Hus' logo må avtales spesifikt.
 • Facebook-arrangement lages av leietaker.
 • All markedsføring avtales på forhånd med kommunikasjonsavdelingen. Hvis arrangementet er åpent for publikum og er relevant for Kunstnernes Hus kan det kommuniseres ut via Kunstnernes Hus' sosiale medier. Dette vurderes av Kunstnernes Hus og avtales på forhånd. Bilde, tittel og brødtekst sendes av leietaker til leonie@kunstnerneshus.no minimum 2 uker før.

Produksjon

 • Som standard har leietaker tilgang på kinolokalet 30 minutter før arrangementstart og 30 minutter etter. Om leietaker ønsker mer tid enn dette, kan dette avtales på forhånd. Ved overskridelse av forhåndsavtalt tidsramme, tilfaller denne utgiften leietaker.
 • Forberedelser/rigging av teknisk utstyr/lydprøve etc. må avtales med Kunstnernes Hus.
 • Utstyr/rekvisitter som leier bringer inn i lokalene må fjernes samme dag hvis ikke annet er avtalt med Kunstnernes Hus. Kunstnernes Hus er ikke juridisk ansvarlig for gjenstander leietaker bringer inn i lokalene. Leietaker må selv sørge for å fjerne all innbrakt emballasje.
 • Kunstnernes Hus Kino: Testvisning er ikke inkludert i leiepris, men en tilleggstjeneste. Dette må avtales i god tid, senest 7 dager før visningen.